რეგისტრაცია
საიტზე რეგისტრაციამდე გთხოვთ გაეცნოთ ჩვენს წესებს
* ყველა ველის შევსება აუცილებელია
გავეცანი და ვეთანხმები წესებს
განცხადებები
0 - 10 განცხადება 3 შედეგიდან
განცხადებების რაოდენობა გვერდზე: 10 | 20 | 30
ფილტრაცია
განლაგება
მინერალური წყლის ბიზნესი, ბორჯომი
7,446,880 2,800,000
ბორჯომი | წარმოება
თარიღი: 2023-03-15
ბორჯომის რაიონში, სოფელ ტბის სამხრეთით 1 კმ-ზე, მდებარეობს მინერალური წყლის საბადო. მინერალური წყარო ძველთაგანაა ცნობილი და მრავალჯერაა შესწავლილი. სხვადასხვა დროს ჩატარებული ქიმიური ანალიზები მიუთითებენ მათი ქიმიური შედგენილობისა და ფიზიკური მახასიათებლების მდგრადობაზე. წყალი ბაქტერიოლოგიურად სუფთაა. წყაროების ჯამური დებიტი შეფასებულია 0,9 ლ/წმ (78 მ3/დღე-ღამეში) ოდენობით, წყლის ტემპერატურა ცვალებადობს 14,0 - 21,5 0C ფარგლებში. წყლის შედგენილობა არის ჰიდროკარბონატულ-ქლორიდულ-კალციუმ-ნატრიუმიანი, საერთო მინერალიზაციით 4,1-4,7 გრამი/ლიტრში. 2017-2021 წლებში შევიძინეთ ზემოაღნიშნულ საბადოს წყაროებზე მინერალური წყლის მოპოვების ლიცენზიები (№ 10001448, 20.08.2020, მოქმედების ვადა 2042 წლის 18 ოქტომბრამდე და № 10002198, 07.07.2021, მოქმედების ვადა 2046 წლის 8 ივლისამდე). აგრეთვე, მინერალური წყლის წარმოების წინამდებარე ბიზნეს-პროექტის ფარგლებში, ქალაქ ბორჯომში, რკინიგზის სატვირთო სადგურის ტერიტორიაზე, წარმოების მოსაწყობად, ჩვენს მიერ შეძენილი იქნა უძრავი ქონება (მიწის ნაკვეთები შენობებით; საკადასტრო კოდები: 64.23.03.085, 64.23.03.086 და 64.23.03.500), მიწის საერთო ფართით 3195 კვ.მ და შენობა-ნაგებობების საერთო ფართით 2400 კვ.მ. ცნობილი კომპანიის „გეოგრაფიკი“-ს უშუალო მონაწილეობით შემუშავებული იქნა მინერალური წყლის საბადოდან ბორჯომის სატვირთო რკინიგზის სადგურის ტერიტორიამდე (წყლის ჩამოსხმის საწარმომდე) წყალსადენი მაგისტრალის მოწყობის პროექტი. ჩვენი შემოთავაზება მდგომარეობს შემდეგში - ჩვენ მზად ვართ გავასხვისოთ მთლიანი პაკეტი (ლიცენზიები, უძრავი ქონება, პროექტი და ა.შ.) 3,8 მილიონი აშშ დოლარად. პაკეტის დაშლის და მისი ცალკეული კომპონენტების (ლიცენზიები, მაგალითად) ყიდვის სურვილის შემთხვევაში, ჩვენ, აგრეთვე, მზად ვართ განვიხილოთ ასეთი ვარიანტიც, ან გავყიდოთ მხოლოდ პაკეტის 50 % პარტნიორობის პერსპექტივით. P.S. ცნობისთვის, ჩვენი დაკვეთით შემუშავდა მინერალური წყლის წარმოების მოწყობის ბიზნეს - გეგმა. ბიზნეს-გეგმა შემუშავებულია აუდიტორული კომპანიების მსოფლიო რეიტინგის ხუთეულში მყოფი კომპანიის Grant Thornton მიერ. აღნიშნული ბიზნეს-გეგმის მიხედვით, მხოლოდ მინერალური წყლის მოპოვების ლიცენზიები მათ მიერ შეფასებული იქნა 3.991.000 აშშ დოლარად.

ბიზნესის დასახელება

ინდუსტრია

ქალაქი

მინ. ფასი

მაქს. ფასი

კატეგორია

ID

ვალუტა

ყველა ველის გასუფთავება

სიახლეების გამოწერა